Tråd: E.P.E-Zine säljes, undersöker maskulinitet och feminism

E.P.E-Zine undersöker maskulinitet och feminism från ett (pro-feministiskt) manligt perspektiv.

Skrivet på skrivmaskin, med intejpade, bild-collage, sönderklippningar/text-collage, och teckningar.

Språk svenska och engelska.

Innehållet varierar mellan ostrukturerad scrapbook till strukturerade akademiska analyser, och betraktar olika områden av historisk och nutida kultur som påverkar vår föreställning av vad en ”man är” och vad som anses manligt. Reality-TV-serien GOLD RUSH behandlas till exempel ingående i flera av zinen.

E.P.E-Zine startades av Åke Sjöberg år 2020 som en del av hans avgångsutställning från Masterprogrammet i frikonst på akademin Valand. Men har inte förrns nu tryckt p.g.a. Corona-pandemin. Flera nummer kommer att läggas ut framöver.


Nr 1. 2020
Hyperreal Gold. 44 sidor A5, Svart/vit. Blandade bildcollage av videostills med undertexter från ett "bakom kulisserna"-avsnitt av TV-serien Gold Rush. Och en text som beskriver Jean Baudrillards begrepp "hyperrealitet".

Detta skapar lager på lager av bilder, kartor över maskulinitet som tejpas ihop. Vilka är verklighetens olika lager, och hur förhåller vi tittare oss till GOLD RUSH när vi skapar vår maskulina identitet?

Beställning via epost
PRIS 20kr plus porto

Post's attachments

EPE-zine01-2020 framsida.jpg 100.76 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Sv: E.P.E-Zine säljes, undersöker maskulinitet och feminism

Hej! Köper!

Sv: E.P.E-Zine säljes, undersöker maskulinitet och feminism

Skoj! Bra idé att analysera Gold Rush.

You can hide the useless filth, they say it's alright
It's the last days of man on Earth