Tråd: Läs först!

Lägg aldrig ut personlig information öppet i det här forumet. Sköt all praktisk byteshandel genom PM.
Skapa trådar när ni har gjort någonting nytt ni vill sälja eller byta! De som köper av varandra kan alltid använda trådarna för att recensera fanzinen man köpt/bytt åt sig.

when the fireworks hit you
mogadishu
on a beautiful saturday night