Tråd: Läs först!

Lägg aldrig ut personlig information öppet i det här forumet. Sköt all praktisk byteshandel genom PM.
Skapa trådar när ni har gjort någonting nytt ni vill sälja eller byta! De som köper av varandra kan alltid använda trådarna för att recensera fanzinen man köpt/bytt åt sig.

Och tag det hat som när min själ
När jag dör ska jag inte dö som träl
Oh min moder så ska jag hedra dig
Oh min moder så ska jag hedra dig