Tråd: LOLLIPOP, ACTS OF INTERSTELLAR TORTURE & FRÖKEN ÄSPING

Hej! Nån vänlig själ som har (och vill sälja) Lollipop Fanzine # 1 (mars 1986) och/eller Acts of interstellar TORTURE Fanzine # 1 (april 1988)? Även gamla FRÖKEN ÄSPING kan vara av intresse om nån sitter på såna. Söker speciellt den med Sator Codex (1985?).