"DET GRYMMA SVÄRDET är unik bland svenska tidskrifter. Sedan 2007 har den troget släpat de vackra förlorarnas missmodiga banér över det svenska kulturlandskapets ödetomter.
En tidskrift vari formerna för narration, argumentation och eftertanke rör sig ogenerat mellan text och bild.
Här iscensätts losern, den missförstådda konstnären, hon, hen eller han, den mentalt, kroppsligt och ekonomiskt ständigt svajande underdogen, både som avsändare och tema.

Ingen beundras, men stor förundran över världens eländiga tillstånd och stor glädje i konstruktivt eländesfrossande.
En vildvuxen park på kullar skapade av rasmassorna från Stora Samhällsbygget, helt enkelt.

Dessutom mycket rolig, väl värt att premiera i Dessa Grymma Svärdstider som är."
...det var inte vi som sa det, utan Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, i sin motivering till varför Svärdet skulle vinna "Årets kulturtidskrift" 2017.

Beställ lösnummer
hos Adlibris.
Kontakta prenumeration
prenumeration@detgrymmasvardet.se
Kontakta redaktionen
red@detgrymmasvardet.se


En årsprenumeration (3 nummer) kostar 400 kronor.

* = Obligatoriska fält.
Just nu har vi inga premier inne. Håll utkik!