"DET GRYMMA SVÄRDET är unik bland svenska tidskrifter. Sedan 2007 har den troget släpat de vackra förlorarnas missmodiga banér över det svenska kulturlandskapets ödetomter. En tidskrift vari formerna för narration, argumentation och eftertanke rör sig ogenerat mellan text och bild.

Här iscensätts losern, den missförstådda konstnären, hon, hen eller han, den mentalt, kroppsligt och ekonomiskt ständigt svajande underdogen, både som avsändare och tema.

Ingen beundras, men stor förundran över världens eländiga tillstånd och stor glädje i konstruktivt eländesfrossande. En vildvuxen park på kullar skapade av rasmassorna från Stora Samhällsbygget, helt enkelt.

Dessutom mycket rolig, väl värt att premiera i Dessa Grymma Svärdstider som är.”

En årsprenumeration (4 nummer) kostar 300 kronor och då ingår en valfri premie (se nedan).

* = Obligatoriska fält


1. Mina ögon, mina ögon!!! av Pontus Lundkvist


2. Korrespondensteorin av Henrik Bromander


3. Bäbis 2000 av Caroline Sury


4. Pappa av Hanneriina Moisseinen

Beställa lösnummer?
hos Adlibris.
Kontakta prenumeration
prenumeration@detgrymmasvardet.se
Kontakta redaktionen
red@detgrymmasvardet.se